ตรวสอบผลการเรียน
และเข้าสู่ระบบประเมินผล

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 33 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
670 คน
3581 คน
235835 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
      

นักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้แล้ว โดยป้อนเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน SC123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวเชด ประจำปีการศึกษา 2553

ชั้น

รวม

หมายเหตุ

อนุบาล 1

24

 

ข้อมูล ณวันที่
10 มิถุนายน 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 2

30

ประถมศึกษาปีที่ 1

22

ประถมศึกษาปีที่2

29

ประถมศึกษาปีที่3

33

ประถมศึกษาปีที่ 4

35

ประถมศึกษาปีที่ 5

38

ประถมศึกษาปีที่ 6

40

มัธยมศึกษาปีที่ 1

24

มัธยมศึกษาปีที่ 2

32

มัธยมศึกษาปีที่ 3

27

รวม

334

  

โรงเรียนบ้านบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 Tel. 044712241 Fax. 044712241 admin@buachedschool.com