ตรวสอบผลการเรียน
และเข้าสู่ระบบประเมินผล

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 33 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
705 คน
3616 คน
235870 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
      

นักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้แล้ว โดยป้อนเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน SC123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เรื่องผู้เผยแพร่ตำแหน่งปี

การมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษา

 

นายบุญศรี  แสงศรี 

ผู้อำนวยการ

2553

การประเมินโครงการโรงเรียนสวยสดใสเทิดไท้องค์ราชัน

 

นายบุญศรี  แสงศรี

ผู้อำนวยการ

2553

การรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้

นางเกสรา  ผลแม่

ครู คศ.3

2552

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ชุดการสอน  เรื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำนายประเทือง  หงษ์แก้วครู2555

Full TexFulltex2
นายบุญศรี  แสงศรีผู้อำนวยการ2554-2555

 

โรงเรียนบ้านบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 Tel. 044712241 Fax. 044712241 admin@buachedschool.com