ตรวสอบผลการเรียน
และเข้าสู่ระบบประเมินผล

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 33 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
675 คน
3586 คน
235840 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
      

นักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้แล้ว โดยป้อนเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน SC123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                

                     
 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้า
นบัวเชด

การปิด-เปิดภาคเรียนประจำปีของนักเรียน โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่ 12 พ.ค. 2551
การติดต่อขอรับ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.4 แต่ตัวสุภาพด้วยน๊ะ จ๊ะ นักเรียนทุกคน     

นักเรียนจำทำอย่างไรเมื่อเจอปัญหาดังต่อไปนี้
มีผลการเรียนเป็น 0
มีผลการเรียนเป็น ร
มีผลการเรียนเป็น มส
คุณลักษณะอันพึงประสงค์,อ่าน คิด เขียน เป็น 0

<<คลิกหาคำตอบได้ที่นี่ >>

 

กิจกรรม
ธนาคารขยะ

ส่งเสริมประชาธิปไตย

เข้าค่ายลูกเสือประจำปี

กีฬาภายใน
ประจำปี 50


โรงเรียนบ้านบัวเชด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

บรรยากาศการอบรมหุ่นยนต์  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวเชด จากอาจารย์และพี่ๆมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  ทางโรงเรียนบ้านบัวเชดขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความรู้ในครั้งนี้                     

ทัศนะศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2550

ประมวลภาพถ่าย การไปทัศนะศึกษา ณ จังหวัดตราด-ระยอง

 

 


 

โรงเรียนบ้านบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 Tel. 044712241 Fax. 044712241 admin@buachedschool.com